We vertelden in het blog van februari al dat Aafke in 2013 koos voor beschermingsbewind binnen Bureau Extravert. In dit blog legt ze uit wat het is en hoe ze dat doet.

Wat is beschermingsbewind en mentoraat?
Volgens Aafke wordt bij bewindvoering altijd gedacht aan mensen met schulden, armoede en leefgeld. Dat klopt voor een deel, maar niet helemaal: “Bij Bureau Extravert gaat het bij de bewindvoering om jonge mensen die het niet alleen redden. Vaak gaat het om jongeren met een beperking, maar niet altijd. Ook hoeven ze geen schulden te hebben om onder bewind te komen. De rechtbank kan ook een beschermingsbewind uitspreken als je lichamelijk of geestelijk niet je eigen belangen kunt behartigen. De naam zegt het al: bescherming, tegen jezelf of tegen anderen die misbruik van je kunnen maken. De bewindvoerder regelt al je financiële zaken, dus daarvoor ben je dan zelf niet meer handelingsbevoegd.

Soms is beschermingsbewind niet voldoende, omdat het op andere terreinen ook niet lukt. Dan kun je een mentor laten aanstellen, die je persoonlijke zaken regelt. Bij Bureau Extravert regel ik voor veel cliënten de bewindvoering én het mentorschap. Ik ben dan de enige contactpersoon en dat is overzichtelijk voor mijn cliënten en hun hulpverleners. 

Wat is curatele?
Bij beschermingsbewind en mentoraat kun je nog je eigen beslissingen nemen. Gaat het nu echt helemaal niet goed en breng je jezelf of anderen in de problemen? Door wat je zelf doet? Of word je zo beïnvloed door anderen dat die jou in de problemen brengen? Dan kun je curatele laten aanvragen. Dat gaat een flinke stap verder, want dan ben je ook niet meer handelingsbekwaam. Dat is een forse bescherming, maar ook een forse ingreep op je leven. Een rechter zal dan ook altijd eerst kijken of een lichtere maatregel voldoende is. Dit wordt altijd geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister, zodat anderen kunnen zien dat ze geen zaken met jou mogen doen. Doen ze dit toch, is het nietig. De handeling bestaat niet en heeft nooit bestaan. Bij curatele gaat het altijd om financiële én persoonlijke begeleiding.

Hoe kom je binnen bij Bureau Extravert?
Om te beginnen moet je meerderjarig zijn. Vaak ben je al in beeld bij de hulpverlening of kun je niet zelfstandig wonen. Dan kom je bij ons binnen via je hulpverlener of de instelling waar je woont. Je kunt je ook zelf melden als je het niet meer alleen redt. We dienen dan bij de rechtbank een verzoek in om het bewind, het mentorschap of de curatele uit te spreken. Meestal, maar niet altijd, belegt de rechtbank dan een zitting, waar jij als cliënt en ik als bewindvoerder of mentor kan verschijnen. De rechter kan dan vragen stellen en bepaalt of het bewind of mentorschap echt de juiste maatregel is. Is dit zo, dan geeft de rechtbank een beschikking. Vanaf dat moment starten mijn bevoegdheden en ga ik aan de slag.

Wat doe ik als bewindvoerder?
Dan regel ik je geldzaken. Ik open drie rekeningen: een spaarrekening, een beheerrekening en een leefrekening. Deze rekeningen beheer ik. Op de beheerrekening komen alle inkomsten binnen en hiervan worden alle rekeningen betaald. De leefrekening is voor jou. Je krijgt ook een eigen pasje. Op deze rekening stort ik wekelijks geld voor bijvoorbeeld boodschappen. Als je meer geld nodig hebt, bijvoorbeeld voor kleding of iets anders, dan gaat dat in overleg met mij. Ik kijk hoeveel geld er beschikbaar is.

Als je schulden hebt dan onderhandel ik ook met de schuldeisers over betalingsregelingen.

Ik maak ook een budgetplan, zodat je niet meer kunt uitgeven dan dat er binnenkomt. Je kunt zelf inloggen in het systeem waar dit plan te zien is, zodat je weet wat er wordt uitgegeven en waaraan.

Na elk kalenderjaar leg ik Rekening en Verantwoording af aan de rechtbank. Dat houdt in dat ik laat zien wat er is binnengekomen, waaraan het is uitgegeven en hoeveel geld er op het eind van het jaar op de bankrekeningen staat.

Wat doe ik als mentor?
Dan regel ik je persoonlijke zaken, zoals de zorg. Ik ben dan aanwezig bij behandelplanbesprekingen en evaluaties, ik let erop dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt en ik hou de vinger aan de pols. Ik kom ook regelmatig bij je op bezoek, zodat ik kan zien of alles goed gaat. Ik heb ook regelmatig contact met de hulpverleners om zaken af te stemmen en te overleggen. Soms bezoek ik je school of je werkplek. Als je hulpverlening of dagbesteding hebt vanuit een PGB, dan beheer ik dat ook voor je en doe de zaken met de hulpverlener over de in te zetten hulp. Als je politiecontacten hebt en een strafbaar feit hebt gepleegd, ga ik mee naar de rechtbank om je te ondersteunen.

Maar het kan ook andersom werken. Als jij bij mij onder bewind staat en ik zie dat je het niet redt zonder hulpverlening, dan schakel ik deze in. Ik geef bijvoorbeeld het sociaal team van een gemeente een seintje om bij je langs te gaan. Natuurlijk overleg ik dat altijd vooraf met jou.

Wat doe ik als curator?
Dan regel ik ook je financiële en persoonlijke zaken. Dat verschilt niet van bewind en mentoraat. Wat wel verschilt is dat je handelingsonbekwaam bent. Dat betekent dat je zelf niets meer zomaar kunt beslissen en áltijd met mij moet overleggen.

Tot zover beschermingsbewind, mentoraat en curatele. Ingrijpend, maar vaak niet te voorkomen. Ik zou het liefste willen dat mijn cliënten op termijn weer zonder hulp kunnen. Maar dat is voor de meesten niet realistisch. Een grote groep zal nooit helemaal zelfstandig kunnen functioneren. Het gaat om kwetsbare mensen en het is mooi dat ze zich binnen hun vermogen kunnen ontwikkelen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over regelzaken. Veel van mijn cliënten roepen bij zaken die ze zelf te ingewikkeld vinden: bel Aafke maar!”

In het blog van mei een heel ander onderwerp. Dan gaat het over je droom waarmaken. Wat wilde je als kind worden? Waar kon je uren mee bezig zijn? Dat kan belangrijk zijn als je twijfelt over het werk wat je nu doet of de studie die je volgt.

Tot mei,
Aafke en Tietie