Beschermingsbewind

Beschermingsbewind
Ben je lichamelijk of geestelijk niet in staat om je eigen financiële zaken te regelen, dan kun je je geld en goederen onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen beheert. Je mag dan niet meer zelfstandig beslissen over je eigen vermogen. Er mag niets meer worden gekocht of verkocht zonder toestemming van de bewindvoerder.
Binnen Bureau Extravert kan Aafke Sterk bewindvoerder zijn en alle financiële zaken regelen. Wij zorgen ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald en dat de kans op nieuwe schulden kleiner wordt. Eventueel kan de weg vrijgemaakt worden richting schuldensanering. Ook kunnen we adviseren bij belastingaangifte  en de aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen. 

Mentoraat
We kunnen ook het mentoraat op ons nemen en de persoonlijke zaken regelen. Een mentor is bevoegd om beslissingen te nemen die betrekking hebben op verzorging, behandeling en begeleiding.

Curatele
Bij Bureau Extravert kun je ook onder curatele worden gesteld. Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen.

Bij Beschermingsbewind en mentoraat ben je handelingsonbevoegd en bij curatele handelingsonbekwaam.  Je kunt zelf bewindvoering, mentoraat of curatele aanvragen, maar ook je partner of familie. Dit loopt altijd via benoeming door de kantonrechter. 

Aafke Sterk vertelt hier meer over beschermingsbewind en hoe het werkt. 

Beschermingsbewind en Mentoraat:
06-42767513

Loopbaan en -Studiekeuzeadvies:
06-38770951

info@bureau-extravert.nl