De klok tikt. Hij tikt 2020 uit. Dit jaar waarin corona de klok sloeg. Dit jaar vol persoonlijke en economische gevolgen, voor ieder van ons. Voor de een meer dan voor de ander, dat wel. Er is veel over gezegd en geschreven. Er kwamen nieuwe woorden bij. Met een aantal coronaquotes kijken we wat dit jaar voor gevolgen had voor ons bij Bureau Extravert.

Blijf gezond
Gelukkig bleven we dat. Al komt het virus wel steeds dichterbij. Gezond blijven is geen verdienste, maar vooral geluk hebben. Want hoe goed we ons ook aan de maatregelen houden, we zijn in contact met anderen. Onze man, kinderen en kleinkinderen, maar ook als we onze noodzakelijke boodschappen doen.
Onze mentale gezondheid had ook weinig te lijden. Ons bureau heet niet voor niets Extravert, want we ons richten op jou. Zodat jij tot je recht kunt komen. Maar zelf zijn we allebei nogal introvert. Voor ons tikt het klokje nergens zo fijn als thuis. Best een voordeel in het nieuwe normaal.

Blokjesverjaardag
We zijn beiden geboren in 1960 en vierden dus onze 60ste verjaardag dit jaar. Hier hadden we graag een leuk feestje van gemaakt, maar dat mocht niet zo zijn. Omdat we ook nog eens allebei jarig waren tijdens een lockdown, zat zelfs een blokjesverjaardag er niet in.

Werk thuis
Dat doen en deden we al. Hierin veranderde dus niet veel, maar voor Aafke vielen wel veel bezoekjes aan haar cliënten en hun begeleiders weg. Ze overlegt nu vooral online en dat zorgt voor een andere dynamiek. Waar ze eerst op de klok moest letten om ergens op tijd aan te komen, moet nu de techniek op orde zijn. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.
Wat we moesten missen was ons wekelijkse zwemoverleg. Al baantjes trekkend bespraken we wat er speelt binnen Bureau Extravert. Natuurlijk, overleggen kan altijd en dat hebben we ook gedaan. In de tuin, via telefoon, Teams of binnen op anderhalve meter. Maar dat wekelijkse ritme missen we toch echt.

Zorg goed voor elkaar
Dit is een lastige. Niet de zorg voor onszelf en voor elkaar. Dat lukt wel. Ook niet de zorg voor de cliënten met een loopbaan- of studiekeuzevraag. Met hen gaat het prima. Ze hebben ons alleen nodig als steuntje in de rug. Tietie heeft  hen ook prima online of op anderhalve meter kunnen helpen.
Aafke had het moeilijker. Als mentor en curator merkte ze al snel dat haar kwetsbare cliënten in de knel kwamen. Dit raakte haar zo dat ze in een open brief aan premier Rutte en minister De Jonge verwoordde wat de coronamaatregelen betekenen voor deze vergeten groep: de verstandelijk beperkten die beschermd of begeleid wonen en zoveel behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur. Dat viel allemaal weg en daardoor had Aafke haar handen vol aan het blussen van brandjes. Deze open brief schreef ze in juli. Hoe is het nu? Ze krijgt de indruk dat er meer oog voor hen is, maar hun zo noodzakelijke structuur is nog niet als vanouds óf te onvoorspelbaar.

Eenzaamheidsvirus
Aafke zou haar cliënten niet eenzaam willen noemen. Maar ze kunnen moeilijk omgaan met een lockdown en de anderhalvemetersamenleving. Dakloze Joop zoekt zijn lotgenoten op, want hij wil niet alleen zijn. Hij kán zich ook niet terugtrekken, want hij heeft geen eigen plek. Ineke, die nog steeds geen dagbesteding heeft, weet niet waar ze het zoeken moet. Ze begint te dwalen en komt zo met anderen in contact. Wat weer niet de bedoeling is. 

Coronacrisis
Deze crisis raakt ons bedrijf niet echt. We kunnen ons werk blijven doen, onze inkomsten blijven stabiel en we zijn financieel gezond. Andere ondernemers zijn wel hard geraakt en maken zich zorgen om het voorbestaan van hun bedrijf. Redden ze het wel? Wat een energie moet het kosten om die tikkende tijdbom vóór te blijven.

Hou vol
Misschien zou je de klok terug willen draaien naar een jaar geleden. Toen alles nog gewoon was. Misschien heb je positieve kanten ontdekt aan deze situatie. Hoe dan ook, de klok tikt door. 2021 in. Hou vol, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. En laten we hopen dat het coronavirus dit nieuwe jaar wordt bedwongen. Dat het voor jou een werklustig en financieel gezond jaar mag worden.

Tot ziens in 2021,
Aafke en Tietie