Voor wie

Als je een goede relatie wilt met de mensen om je heen.

Doel

Je leert je communicatievaardigheden te verbeteren, zodat je ruzies kunt vermijden en een goede relatie kunt opbouwen met de mensen om je heen.

Algemeen

We hebben allemaal onze eigen behoeften, wensen en gedrag. Als we met elkaar omgaan komen onze verlangens niet altijd overeen. De één wil iets anders dan de ander of we ergeren ons aan het gedrag van de ander. We kunnen het niet eens worden met elkaar en er ontstaan ruzies en misverstanden. Dr.Thomas Gordon heeft communicatievaardigheden ontwikkeld die je kunnen helpen om hier op een effectieve manier mee om te gaan.

Inhoud

  • Bij wie ligt het probleem?
  • Ik-boodschappen.
  • Actief luisteren.

Beschermingsbewind en Mentoraat:
06-42767513

Loopbaan en -Studiekeuzeadvies:
06-38770951

info@bureau-extravert.nl