Beschermingsbewind

Wie lichamelijk of geestelijk niet in staat is om de eigen financiële zaken te regelen, kan zijn of haar goederen en geld onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen beheert. De betrokkene mag dan niet meer zelfstandig beslissen over zijn of haar vermogen. Er mag niets meer worden gekocht of verkocht zonder toestemming van de bewindvoerder. 

Bureau Extravert kan bewindvoerder zijn en alle financiële zaken regelen. Wij zorgen ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald en dat de kans op nieuwe schulden kleiner wordt. Eventueel kan de weg vrijgemaakt worden richting schuldensanering. Ook kan Bureau Extravert adviseren bij de belastingaangifte  en de aanvragen voor de AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen. 

Mentoraat

Bureau Extravert kan ook het mentoraat op zich nemen en de persoonlijke zaken regelen. Een mentor is bevoegd om beslissingen te nemen die betrekking hebben op verzorging, behandeling en begeleiding.

Beschermingsbewind en mentoraat is niet vrijblijvend, maar loopt via benoeming door de kantonrechter. Iemand kan zelf bewindvoering of mentoraat aanvragen, maar ook de partner of familie.